Tüm Yazılar

Nasuh tövbesi nedir, iyi mi yapılır? Nasuh tövbesi duası, okunuşu ve anlamı!

Nasuh tövbesi nedir, nasıl yapılır? Nasuh tövbesi duası, okunuşu ve anlamı!

Geçmişte işlenen günahlardan pişmanlık duyanların, tekrar aynı davranışları sergilememek suretiyle ettikleri bir tövbe olan Nasuh Tövbesi merak mevzusu oldu. Nasuh Tövbesi ise içten, samimi ve halisane meydana getirilen Kur’anî bir tövbedir. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetleri içinde arasına yer edinen Nasuh tövbesinin en dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan yanı ise bu tövbeyi gerçek bir samimiyetle ve içten gelmiş olarak yapmak gerekiyor. Tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak anlama gelir.

TÖVBE NEDİR?

Tövbe (=Tevbe): Sözlükte “dönmek” anlama gelir. Istılahta ise kabahatinden, kabahat olduğundan pişmanlık duyarak caymak ve vicdanında meydana gelen çirkinliğinden dolayı terk etmek anlamına gelir. (Ragıb el-isfehani, el-Müfredât, s. 83) Tövbe, günah duygusuyla, benliğin bir hesaplaşması ve kişinin kendisini yenilemesidir.

NASUH NE DEMEK?

Nasuh kelimesi de sözlükte “en halis, en safi ve en içten” anlamına gelir. Ek olarak bu kelime yırtığı, söküğü dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir gedik bırakmayacak şekilde onaran manasını da içine almaktadır. Şu halde tövbe-i nasuh, hüsn-i niyet, hulus-i kalp, ciddi ve yürekten tövbede bulunmak anlama gelir.

NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR?

Nasuh Tövbesi içten, samimi ve halisane meydana getirilen Kur’anî bir tövbedir. Dolayısıyla şahıs tövbe ederken, yapmış olduğu günaha duyduğu vicdan azabından dolayı dünya başına dar gelmeli, iç dünyası kendisini sıktıkça sıkmalı ve her şeyden kesilip Tanrı’a sadakat ve samimiyetle yalvarıp, sığınmalıdır. Şu halde Kur’an’da anlatılan nasuh tövbesi, bilmeden meydana getirilen kötülükleri öğrendikten sonrasında derhal terk edebilme şeklindeki azim ve kararlılıktır. (Nisa, 17) Nasuh tövbe, yapmış olduğu bir hatadan dolayı kendini direğe bağlayan, yemeyen içmeyen kişilerin gösterdiği samimiyettir.

Nasuh terimi Tahrîm Suresi’nde de geçmektedir. Tahrîm Suresi’nin tefsirinde nasuh için şu ifadeler yer verilmiştir. Bu âyette yapılması istenen tövbenin nasıllığıyla ilgili olarak kullanılan nasûh kelimesi, “hâlis, katışıksız” mânası taşımış olduğu şeklinde “düzeltici, onarıcı” anlamına da gelir; nush kelimesi de bu mânalarla bağlantılı olarak “nasihat vermek, tembih etmek” anlama gelir. Âyetteki ifade, tövbenin tam mânasıyla pişman olma ve tekrar pişman olduğu o işe dönmeme azmini içermesi icap ettiğini göstermektedir (Zemahşerî, IV, 117). Kelimenin bu lügat anlamları ve tövbede aranan şartlar dikkate alınarak meâlde bu kelime “içtenlikle ve kararlılık içinde” şeklinde çevrilmiştir. Bu şekilde bir içtenlik ve kararlılıkla meydana getirilen tövbeye de İslâmî kaynaklarda tevbe-i nasûh denilmiştir (tövbe hakkında bk. Nisâ 4/17-18; Tevbe 9/117; Furkan 25/70-71; buradaki nûr kelimesi ve “sağ yanlarından” ifadesinin açıklaması için bk. Hadîd 57/12; 9. âyetin açıklaması için bk. Tevbe 9/73).

Nasuh ve tövbe kelimeleri bir araya getirildiğinde; nasuh tövbesi, hulus-i kalp, hüsn-i niyet, yürekten ve ciddi bir tövbede bulunmak anlamına gelir.

Tanrı-u Tealâ Kur’an-ı Kerim’de:

“Ey inanç edenler! Tövbe-i nasuh, ile Tanrı’a tövbe edin (dönün).” (Tahrim, 8) buyurmaktadır. Demek ki her insan kesinlikle hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı ise derhal tövbeye koşanlardır. (Bkz. Tirmizi, Kıyame, 49)

NASUH TÖVBESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
NASUH TÖVBESİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

“Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü kir bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente.”

NASUH TÖVBESİ DUASI ANLAMI

“Tanrı’ım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın .Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Şundan dolayı günahları sadece sen bağışlarsın.”

Seyyidül İstiğfar Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri... Tövbe Etmek İçin Okunan Dua Hangisidir?

Seyyidül İstiğfar Duası Nasıl Okunur? Türkçe Ve Arapça Tefsiri… Tövbe Etmek İçin Okunan Dua Hangisidir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu